Lera - varm

PARAFANGO – Varm lera
Parafango är en blandning av varmt paraffin och mineralrik havslera.

Rygg                                                          
550 kr
Denna behandling har god inverkan på spända muskler. Leran penslas ut på din rygg och därefter sluts värmen in med ett plastemballage i ca 15 minuter. Därefter masseras ryggen mycket varsamt i ca 15 minuter.